דפי זכרון אישיים - הנחיות למשלוח החומר

עפר דרורי 05.10.2008 03:59
דפי זכרון אישיים - הנחיות למשלוח החומר


מטרת קטגוריה זו לתת מקום לדפי זכרון אישיים לחללי הגדוד. קטגוריה זו תכיל תמונות, כתבים וכל חומר אחר שמשפחות הנופלים או חברים ימצאו לנכון. בדף עצמו הנחיות טכניות לחומר שאבקש לקבל. דף זה יכול להוות אתר אישי לנופלים.הנחיות טכניות למסירת חומר:
הכנסת החומר תעשה ישירות לאתר באמצעות לחיצה על "הוספת כתבה"
1. תמונות או חומרים סרוקים אחרים צריכים להיות ברוחב לא יעלה על 580 פיקסלים (6 אינצ')
2. משקל כל תמונה לא יעלה על 200K (כדי שהדף יעלה במהירות)
3. טקסטים כתובים (לא סרוקים) לא מוגבלים באורכם.
4. יש להקפיד לרשום בכותרת את שם החייל המיועד להנצחה. הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי