שיבוץ קרבי

רשימת קציני גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים

רשימת קציני גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים הרשימה כוללת את קציני גדוד 79 המקורי, גדוד 196 ושאר קציני היחידות שהצטרפו במהלך המלחמה

שיבוץ קרבי פלוגה ז' - אברהם שמיר, הפלוגה הורכבה בביר תמדה מאנשי תח"ש, ביסל"ש ולא משובצים אחרים. הפלוגה הוכפפה לגדוד 79 ונמשכה ע"י סמג"ד 79 יעקב יעבץ ז"ל. השיבוץ מתייחס ל- 6-7.10.1973 לאחר מכן הפלוגה הפסיקה להתקיים.


יובל נריה

שיבוץ קרבי פלוגה י' (טנקים), יובל נריה 9-15.10.1973

אהוד גרוס

שיבוץ קרבי פלוגה א' - אהוד גרוס 17-24.10.1973 - הפלוגה הגיע מגדוד 407 של חטיבה 600.


נמרוד גאון

שיבוץ קרבי פלוגה ח' - ע"פי המ"פים השונים. נמרוד גאון ז"ל (6-7.10), חגי תור ז"ל (7-9.10), ישראל בן ארי ז"ל (9-15.10), יאיר ליטביץ (16-19.10) וקובי שוחט (19-24.10)

שיבוץ קרבי פלוגה ח' - מ"פ עמוס ווינטרוב ז"ל -  6.10.1973

שיבוץ קרבי פלוגה ח' - מ"פ עמוס ווינטרוב ז"ל - 6.10.1973 פלוגה ח' היתה פלוגה אורגנית של גדוד 79 ערב המלחמה.


שיבוץ קרבי פלוגה ז' - מ"פ רמי מתן

שיבוץ קרבי פלוגה ז' - מ"פ רמי מתן, 6.10.1973 יציאה מביר תמדה. פלוגה ז' היתה פלוגה אורגנית של גדוד 196 שהוקפצה לביר תמדה וחברה לאחר מכן לגדוד 79 שיבוץ קרבי פלוגה ז רמי מתן 12.10.1973 כביש הרוחב

שיבוץ קרבי פלוגה ו' - מ"פ זאב פרל - 6.10.1973

שיבוץ קרבי פלוגה ו' - מ"פ זאב פרל - 6 באוקטובר 1973 פלוגה ו' היתה פלוגה אורגנית של גדוד 79 ערב המלחמה. הפלוגה הפסיקה להתקיים ב- 7.10.1973 וכוחות בודדים ממנה הצטרפו לכוחות אחרים עד לסיום המלחמה.


רשימה שמית של פלוגת מפקדה גדוד 79

שיבוץ קרבי פלוגה י' (חרמ"ש) - מ"פ יחיעם ששון - 6.10.1973

עפר דרורי אתר פלוגה י' מגדוד 79 30.07.2008
שיבוץ קרבי פלוגה י' (חרמ"ש) - מ"פ יחיעם ששון - 6.10.1973

שיבוץ קרבי פלוגת החרמ"ש בעת היציאה ממחנה רפידים לכיוון הקוו - 6.10.1973 לפני הצהרים. פלוגה י' (חרמ"ש) היתה פלוגה אורגנית של גדוד 79 ערב המלחמה. הפלוגה הפסיקה להתקיים ב- 7.10.1973 וכוחות בודדים ממנה הצטרפו לכוחות אחרים עד לסיום המלחמה. הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי