פלוגה ו' - זאב פרל

שיבוץ קרבי פלוגה ו' - מ"פ זאב פרל - 6.10.1973

שיבוץ קרבי פלוגה ו' - מ"פ זאב פרל - 6 באוקטובר 1973 פלוגה ו' היתה פלוגה אורגנית של גדוד 79 ערב המלחמה. הפלוגה הפסיקה להתקיים ב- 7.10.1973 וכוחות בודדים ממנה הצטרפו לכוחות אחרים עד לסיום המלחמה. הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי