פלוגה ז' - אברהם שמיר

שיבוץ קרבי פלוגה ז' - אברהם שמיר

שיבוץ קרבי פלוגה ז' - אברהם שמיר, הפלוגה הורכבה בביר תמדה מאנשי תח"ש, ביסל"ש ולא משובצים אחרים. הפלוגה הוכפפה לגדוד 79 ונמשכה ע"י סמג"ד 79 יעקב יעבץ ז"ל. השיבוץ מתייחס ל- 6-7.10.1973 לאחר מכן הפלוגה הפסיקה להתקיים. הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי