פלוגה ח' - עמוס וינטרוב

שיבוץ קרבי פלוגה ח' - מ"פ עמוס ווינטרוב ז"ל -  6.10.1973

שיבוץ קרבי פלוגה ח' - מ"פ עמוס ווינטרוב ז"ל - 6.10.1973 פלוגה ח' היתה פלוגה אורגנית של גדוד 79 ערב המלחמה. הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי