פלוגה ז' - רמי מתן

שיבוץ קרבי פלוגה ז' - מ"פ רמי מתן

שיבוץ קרבי פלוגה ז' - מ"פ רמי מתן, 6.10.1973 יציאה מביר תמדה. פלוגה ז' היתה פלוגה אורגנית של גדוד 196 שהוקפצה לביר תמדה וחברה לאחר מכן לגדוד 79 שיבוץ קרבי פלוגה ז רמי מתן 12.10.1973 כביש הרוחב הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי