2015

כנס גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים בלטרון, 15 באוקטובר 2015

כנס גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים התקיים ביד לשריון בלטרון ב 15 באוקטובר 2015 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי