2008

פרטים על כנס גדוד שריון 79 וגדוד שריון קמ"ט 196 מלחמת יום הכיפורים הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי