לזכרם

לזכרם של מאה ועשרים חללי גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים

לזכרם של מאה ועשרים חללי גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים, יצירתו של שאול גרינברג

יזכור - דף זכרון חללי גדוד 79

דף זכרון זה כולל את רשימת 120 חללי גדוד 79. הרשימה כוללת את חללי גדוד 79 המקורי וכן את חללי גדוד 196. כמו כן כוללת הרשימה את חללי הגדוד המאוחד וכן חללי יחידות נוספות שהצטרפו לגדוד במהלך מלחמת יום הכיפורים ונפלו במסגרתו. עוד כוללת הרשימה את חיילי ה...


אנו חסרים אתכם, 2014

שאול גרינברג 02.10.2014
אנו חסרים אתכם, 2014

לזכרם של 120 לוחמי גדוד 79 שנפלו במלחמת יום הכיפורים, 41 שנה אחרי...


ספר הזיכרון לחללי גדוד 79 שנפלו במערכה הכבדה

לזכרם של לוחמי גדוד 79 שנפלו במערכה הכבדה

מצגת לזכרם של 120 חללי גדוד 79

מצגת לזכרם של 120 חללי גדוד 79 , המצגת הוצגה בכנס הגדוד בלטרון באוקטובר 2010 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי