פלוגה י' בסופה

פלוגה י' בסופה, עפר דרורי, ירושלים: 2005, 255 עמודים

פלוגה י' מגדוד שריון 79 הייתה פלוגת חרמ"ש סדירה במלחמת יום הכיפורים בחזית סיני. הפלוגה מנתה תשעים לוחמים. ביום ראשון ה- 7.10.1973 הפלוגה הייתה מיועדת לרדת לקו התעלה יחד עם הגדוד לתעסוקה שגרתית. ביום שבת בצהרים ה- 6.10.1973 בטרם פרצה המלחמה הוטלה ה...


 
 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי