סיום מטקים בפאיד

סיום קורס מט"קים ברפידים אפריל 1974

תמונת סיום קורס מט"קים ברפידים אפריל 1974 הצמ"פ התקיים בפאיד וקורס המט"קים ברפידים.


 
 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי