פלוגה י' מגדוד 79

פלוגה י' מגדוד 79 -  שלושים ושש שנים אחרי המלחמה ההיא

פלוגה י' מגדוד 79 - שלושים ושש שנים אחרי המלחמה ההיא (כולל מוזיקה)

עדותו של עפר דרורי, לוחם בפלוגה י' חרמ"ש

עדותו של עפר דרורי לוחם בפלוגה י' מגדוד 79 מלחמת יום הכיפורים

עדותו של גיורא נאור, לוחם בפלוגה י' חרמ"ש

עדותו של גיורא נאור לוחם בפלוגת החרמ"ש - י' מגדוד 79 מלחמת יום הכיפורים


 
 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי