יואב שרייבמן

עדותו של יואב שרייבמן, מפקד טנק 10 וחצי

עדותו של יואב שרייבמן, מפקד טנק 10 וחצי בגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים


 
 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי