טנק עשר וחצי

עדותו של אשר קירשנבאום - טנק עשר וחצי

עדותו של אשר קירשנבאום - טנק עשר וחצי גדוד 79 מלחמת יום הכיפורים

עדותו של יואב שרייבמן, מפקד טנק 10 וחצי

עדותו של יואב שרייבמן, מפקד טנק 10 וחצי בגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים


 
 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי