יזהר דקל

עדותם של רמי מתן, מ"פ ז' ויזהר דקל מ"מ בפלוגה ז'

עדותם של רמי מתן, מ"פ ז' ויזהר דקל מ"מ בפלוגה ז' - גדוד 79 מלחמת יום הכיפורים


 
 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי