ברטי אוחיון

עדותו של ברטי אוחיון תותחן בפלוגה ז' ו-ח'

עדותו של ברטי אוחיון תותחן בפלוגה ז' ו-ח' גדוד 79 מלחמת יום הכיפורים


 
 הקמת האתר וניהולו ע"י עפר דרורי